Dobrodošli u našu Agenciju

Agencija"ATLAS” je licencirana od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Beograd pri ministarstvu rada i socijalne politike i primerom dobre prakse,a u skladu sa standardima i propisima vrši usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (zaštite na radu), zaštite od požara (protivpožarne zaštite) i profesionalno i stručno Vam pomaže da sprovodite bezbednost i zdravlje na radu (zaštitu na radu) i zaštitu od požara (protivpožarnu zaštitu).

Na našoj stranici dobijate informaciju o uslugama koje nudi Agencija”ATLAS” i obaveznim dokumentima svakog poslodavca, vezanim za bezbednost i zdravlje na radu (zaštita na radu) i zaštitu od požara (protivpožarna zaštita).

Agencija “ATLAS” poseduje licencu za obavljanje poslova za Bezbednost i zdravlje na radu br. 164-02-00152/2015-01 izdatu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd. Uz licencu je moguća izrada Akta o proceni rizika(procena rizika na radnom mestu) i pružanje usluga iz oblasti zaštite na radu (bezbednost i zdravlje na radu)   Agencija “ATLAS” poseduje odobrenje za obavljanje poslova obuke i izrade normativnih akata iz zaštite od požara (protivpožarne zaštite) br. 217-66/09 izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Beograd, Sektor za zaštitu i spasavanje, Odsek za zaštitu i spasavanje u Subotici
licenca za bezbednost na radu   odobrenje za obuku za bezbednost na radu