Stručno osposobljavanje (obuka) zaposlenih

Stručno osposobljavanje (obuka) zaposlenih za bezbednost na raduAgencija za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine „ATLAS“ je licencirana da obavlja poslove kao što su:

 • izrada Plana i programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • izrada testova provere znanja zaposlenih iz bezbednosti i zdravlja na radu (zaštite na radu)
 • provera znanja zaposlenih u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu
 • izrada i popunjavanje Obrasca broj 6

Obuka zaposlenih za bezbedan rad se sastoji od praktičnog i teorijskog dela. Teorijski deo obuke  obuhvata  upoznavanje radnika sa pravima i obavezama na osnovu  Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005,91/2015 i 113/2017), Zakona o radu, Zakona o zdravstvenom osiguranju.Praktični deo osposobljavanja  naglašava opasnosti i štetetnosti kojima su zaposleni izloženi prilikom obavljanja poslova, a potpisivanjem obrasca broj 6, potvrđuju da su upoznati sa opasnostima i štetnostima, kao i merama za bezbedan i zdrav rad.
Obaveza poslodavca je da izvrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad prilikom stupanja na rad  zaposlenog, premeštanja radnika na druge poslove, uvođenja nove tehnologije ili promenom procesa rada.

Obuka zaposlenih za bezbedan rad je prilika za unapređenje poslovanja i smanjenje povreda na radu.

Agencija za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine „ATLAS“ pored osnovne obuke za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, vrši stručno osposobljavanje zaposlenih  za poslove:

 1. Obuka za rukovanje transportnim sredstvima (dizalice, liftove, viljuškare, menevriste)
 2. Obuka za rukovanje (kotlovskim postrojenjima, kompresorskim postrojenjima, rashladnim uređajima , gasnim generatorima, centralnim grejanjem i klimatizacijom, trafostanicama)
 3. Obuka za rukovanje građevinskom mehanizacijom ( buldožeri, skreperi, bageri,  grejderi,  utovarivači, fabrike betona, asfaltne baze,valjci)
 4. Montaža i demontaža skele;
 5. Obuka iz oblasti prve pomoći, spasavanja i evakuacije u slučaju opasnosti (Medicina rada i Crveni krst);
 6. Obuka za rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta - viljuškarista
 7. ADR obuka