Usluga izrade kompletne dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (zaštite na radu)

 • Organizovanje,obavljanje poslova,stručni nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu(zaštite na radu)
 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini(procena rizika radnih mesta)
 • Poslovi Lica za bezbednost i zdravlje na radu.
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu(prava obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu-zaštite na radu)
 • Program obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Izrada evidencija iz bezbednosti i zdravlja na radu (zaštite na radu) Obrasci 1-14
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta
 • Izrada elaborata zaštite na radu (bezbednosti i zdravlja na radu)
 • Izrada uputstava za bezbedan rad na opremi za rad.
 • Osposobljavanje (obuka) zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Vršimo edukaciju poslovođa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Uputstvo za bezbedan i zdrav rad na mašinama
 • Test za proveru znanja zaposlenih iz obuke za bezbedan i zdrav rad
 • Testiranje zaposlenih
 • Popunjavanje obrasca broj 6.

bezbednost i zastita na radu dokumentacija

 • Pregled i ispitivanje opreme za rad - zaštita na radu institut.
 • Ispitivanje uslova radne okoline (pregled mikroklime) zašitita na radu institut.
 • Pregled gromobranske instalacije
 • Merenje otpora uzemljenja vrši institut zaštite na radu
 • Pregled i merenje električnih instalacija  vrši institut zaštite na radu.
 • Obuka za rukovanje transportnim sredstvima (dizalice, liftove, viljuškare, manevriste)
 • Obuka za rukovanje (kotlovskim postrojenjima, kompresorskim postrojenjima, rashladnim uređajima , gasnim generatorima, centralnim grejanjem i klimatizacijom, trafostanicama)
 • Obuka za rukovanje građevinskom mehanizacijom ( buldožeri, skreperi, bageri,  grejderi,  utovarivači, fabrike betona, asfaltne baze,valjci, finišeri, separacije šljunka i peska,
 • Montaža i demontaža skele,
 • Elaborat bezbednosti na radu
 • Lekarski pregledi zaposlenih (Medicina rada, Poliklinike i Klinike);
 • Obuka iz oblasti prve pomoći, spasavanja i evakuacije u slučaju opasnosti (Medicina rada i Crveni krst);
 • Obuka za rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta-viljuškarista
 • Vršimo procenu stanja bezbednosti i zdravlja na radu
 • Stručni saveti klijentima u vezi bezbednosti i zdravlja na radu
 • Pravni saveti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Ugovor o radu i Aneks Ugovora o radu
 • Obuka polaganje za viljuškar sertifikat
 • Povreda na radu - izrada kompletne dokumentacije i ispunjavanje zakonskih obaveza koje nalaže Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ukoliko se u preduzeću dogodi povreda na radu
 • Koordinator u fazi projektovanja, koordinator u fazi izvođenja radova
 • Akt o bezbednosti na radu
 • Uspostavljanje i održavanje HSE sistema
 • Procena bezbednosti
 • Izrada Plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti Covid-19
 • Izrada uputstva i obaveštenja o primeni mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti Covid-19
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

 

Deo usluga obavljamo po povlašćenim cenama uz saradnju sa institutom zaštite na radu.